Vlastnosti úhlů souhlasných

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:969.22 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace je určen jako podpora při výkladu látky dvojice úhlů, konkrétně souhlasné úhly. V úvodu materiálu jsou souhlasné úhly popsány, definice, respektive popis vlastností ale není matematicky ani obsahově v pořádku. Následuje ilustrační obrázek, který se na následujících pěti listech s drobnými obměnami bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení nebo popisu opakuje.

Na závěr materiálu jsou vyjmenovány dvojice souhlasných úhlů v tomtéž obrázku.

Obsahově nedostatečný materiál, nedoporučujeme k použití.