Vlastnosti trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:119.81 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list primárně určený pro žáky 5. ročníku zaměřený na procvičování vlastnosti různých druhů trojúhelníků. U rovnoramenného a pravoúhlého trojúhelníku žák používá názvy jejich stran. Procvičuje i znalost vlastnosti trojúhelníková nerovnost. Také sestrojuje různé trojúhelníky, o kterých pak doplňuje informace. Celkem 5 cvičení. Záleží na úrovni znalostí žáků, ale může být použit pro samostatnou i společnou práci žáků. Neobsahuje řešení.