Vlastnosti trojúhelníku I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.18 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku vlastnosti trojúhelníků. Má podobu testu, obsahujícího celkem 10 různorodých uzavřených otázek s výběrem odpovědi či odpovědí (správná může být jedna či více odpovědí). Otázky v testu jsou zaměřené na vlastnosti stran, vnitřních úhlů, těžnic a výšek i na kružnice trojúhelníku opsané či vepsané. Součástí materiálu jsou správné odpovědi na všechny otázky. Hodnotu materiálu bohužel snižuje formální kvalita materiálu (jedná se o ne příliš kvalitní sken), struktura materiálu nedopomáhá jednoduché orientaci v materiálu.