Vlastnosti trojúhelníku II

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.28 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku vlastnosti trojúhelníků. Jde o test, obsahující celkem 10 různorodých uzavřených úloh, ve kterých žák vybírá jednu či více správných odpovědí z nabídky. Úlohy se zaměřují na vlastnosti trojúhelníků, zejména na vlastnosti stran, vnitřních i vnějších úhlů, těžnic, výšek, středních příček, případně kružnice opsané či vepsané trojúhelníku. Úlohy jsou obsahově pestré, vedou žáka k zamyšlení a ověřují pochopení tematiky, nejen nacvičení a naučení postupů a pravidel. Materiál je bohužel méně kvalitní po formální stránce - jde o nepříliš kvalitně naskenovaný materiál s nepříliš jasnou strukturou, což znesnadňuje správné pochopení a orientaci v materiálu.

Součástí materiálu jsou správné odpovědi na všechny otázky.