Vlastnosti posloupností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:534.53 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky o základních vlastnostech posloupností.

Hlavní část je věnována vlastnostem monotónnost a ohraničenost jak funkce, tak i posloupnosti. Součástí materiálu jsou i ukázkově řešené příklady a úlohy na procvičení určení dané vlastnosti včetně správných výsledků.

Závažnější nedostatky nebyly nalezeny. Asi by bylo vhodnější pro body v grafu používat zavedené průsečíky a ne kosočtverečky.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.