Vlastnosti logaritmu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:458.18 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autorky zaměřen na podporu tématu „vlastnosti logaritmu“.

Na prvních dvou snímcích jsou sepsány některé základní vlastnosti logaritmů. Domnívám se, že na snímku č. 3 je nevhodně zařazeno vysvětlení o logaritmování a odlogaritmování.

Dále jsou uvedeny dva příklady na logaritmování (zlomek, součin). Po příkladech je zařazeno osm úloh na procvičování (bez výsledků).

Na odlogaritmování je v materiálu uveden jeden příklad a pět úloh na procvičení.

Nedostatkem materiálu je absence řešení nebo aspoň výsledky úloh na procvičování a vysvětlení logaritmování a odlogaritmování na snímku č. 3.

Přínos materiálu sice není příliš velký, ale při výuce např. na SOU může být využitelný.