Vlastnosti kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.87 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku vlastnosti kruhu, kružnice formou testu. Test obsahuje celkem 14 různorodých uzavřených otázek, žáci vybírají vždy jednu správnou odpověď z nabídky. Otázky jsou zaměřeny na vlastnosti kružnice, přímky a kružnice, dvou kružnic a na zvládnutí základních vzorců a pojmů, které se k tématu vztahují. Otázky jsou pestré, zaměřují se na vlastnosti, nikoliv na výpočty hodnot. Forma materiálu bohužel snižuje didaktickou hodnotu materiálu (jde o nekvalitní sken).

Součástí materiálu jsou správné odpovědi na všechny otázky, materiál může tedy sloužit i k samostatnému opakování a procvičování s možností samostatného vyhodnocení.