Vlastnosti goniometrikých funkcí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:489.13 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu je určen k upevnění a procvičení poznatků z celku vlastnosti goniometrických funkcí (perioda, parita, obor hodnot,...). Materiál obsahuje šest příkladů, je-li to třeba je připravena tabulka k doplnění a souřadné osy s rastrem k jednoduššímu a přesnějšímu zakreslení grafu funkce. Součástí materiálu je správné řešení všech úloh. 

V řešení příkladu 1 je špatně uvedené znaménko u výrazu 5/6(pi).