Vlastnosti geometrických posloupností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:509.95 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma vlastnosti geometrických posloupností a navazuje na předchozí materiály.

Na pěti úlohách a dvou cvičeních si studenti mohou pokusit určitvlastnostígeometrických posloupností: monotónnost a ohraničenost. Úlohy jsou doplněny o autorské řešení.

Závažnější nedostatky nebyly nalezeny. Asi by bylo vhodnější pro body v grafu používat zavedené průsečíky a ne kosočtverečky a lépe označit jednotlivé úlohy, např. první úloha je označena a), druhá a třetí již ne. Asi by bylo vhodnější pro body v grafu používat zavedené průsečíky a ne kosočtverečky.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.