Vlastnosti funkcí, inverzní funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:765.44 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky témat „vlastností funkcí a inverzní funkce“.

Úvodem jsou popsány možnosti monotonie, které jsou doplněny názornými grafy.

Následuje popis, kdy má funkce maximum či minimum, kdy je funkce sudá či lichá (+ 3 cv.), kdy je funkce periodická a kdy je funkce prostá (+ 5 cv.). Zavedení pojmu inverzní funkce je doplněno dalším přehledným grafem.

Na závěr materiálu autorka zařadila 4 příklady na sestrojení grafu a určení rovnice funkce i funkce k ní inverzní.

Materiál je vypracován bez matematických chyb jen s několika prohřešky typografického charakteru.

Materiál je možné využít při výuce daného tématu na SOŠ či SOU.