Vlastnosti čtyřúhelníků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:91.85 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen ke shrnutí a procvičení tématu vlastnosti čtyřúhelníků. Popisované vlastnosti jsou vhodně doplněny ilustračními obrázky. V popisu některých čtyřúhelníků se vyskytují chyby (viz. věcná a logická správnost). Stěžejní část materiálu je zpracována jako tabulka vlastností různých čtyřúhelníků, ve které mají žáci doplňovat, zda uvedený čtyřúhelník danou vlastnost má či nemá.

Materiál je nutné otvírat v MS Word, jinak dojde k posunutí obrázků a tabulek.

Součástí materiálu je kontrolní správné řešení (vyplněná tabulka), toto řešení obsahuje více různých chyb. Z důvodu častějšího výskytu chyb nedoporučujeme materiál používat.