Vlastnosti čtyřúhelníků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:91.85 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál určený k procvičení vlastností různých čtyřúhelníků. Materiál je nápaditý, dá se využít více způsoby, a to jak pro práci jednotlivců, tak skupinovou práci.

Materiál obsahuje chyby - u příkladu vlastností kosodélníku je uvedeno, že úhlopříčky jsou stejně dlouhé, což neplatí. V tabulce je tento údaj již správně. Dále jsou v tabulce uvedeny řádky, které jsou vzájemnou negací (řádek úhlopříčky navzájem kolmé a úhlopříčky nejsou navzájem kolmé, dále řádek úhlopříčky stejně dlouhé a úhlopříčky různě dlouhé). Uvedené odpovědi v těchto řádcích u lichoběžníku nejsou v souladu. Doporučujeme tyto duplicitní řádky z tabulky vynechat.