Vlastnosti čtyřúhelníku I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.09 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku vlastnosti čtyřúhelníků. Má podobu testu, obsahujícího celkem 11 uzavřených otázek s výběrem jedné či více správných odpovědí z nabídky. Všechny otázky jsou zaměřeny na vlastnosti základních čtyřúhelníků (čtverce, obdélníku, rovnoběžníků, lichoběžníků a deltoidu). Konkrétně se materiál zaměřuje na vlastnosti stran, vnitřních úhlů, úhlopříček. Materiál je po formální stránce hůře zpracovaný (nekvalitní sken), nicméně obsahově je materiál dobře využitelný.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech otázek.