Vlastnosti čtyřúhelníku III

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.14 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku vlastnosti čtyřúhelníků. Jde o pracovní list, obsahující 15 otázek zaměřených na vlastnosti různých typů čtyřúhelníků (obecný čtyřúhelník, pravoúhlý čtyřúhelník, rovnoběžník, kosodélník, deltoid, lichoběžník). Otázky jsou zaměřeny na strany (délky stran, jejich rovnoběžnost), úhlopříčky, vnitřní úhly v různých typech čtyřúhelníků a na kružnici opsanou či vepsanou čtyřúhelníku . V některých úlohách žáci hledají, který čtyřúhelník vyhovuje zmíněným vlastnostem, v jiných rozhodují, zda tuto vlastnost čtyřúhelník má či ne, jindy dopočítávají velikost úhlu či doplňují požadovanou vlastnost.

Otázky pokládané žákům jsou pestré a vedou k hlubšímu zamyšlení a pochopení tematického celku. Forma materiálu bohužel hodnotu materiálu snižuje (jedná se o ne příliš kvalitní sken).

Součástí materiálu jsou správné odpovědi na všechny otázky.