Vlastnosti aritmetických posloupností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:593.92 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma vlastnosti aritmetických posloupností a navazuje na předchozí materiály.

Na třech úlohách si studenti mohou procvičit určování vlastností aritmetických posloupností: monotónnost a ohraničenost. Úlohy jsou doplněny o autorské řešení.

Závažnější nedostatky nebyly nalezeny. Asi by bylo vhodnější pro body v grafu používat zavedené průsečíky a ne kosočtverečky.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.