Vánoční počítání se zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.32 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku práce se zlomky formou slovních aplikačních úloh. Má podobu pracovního listu s vánoční tematikou, který obsahuje 3 zajímavé slovní úlohy zaměřené na výpočty zlomků jako částí celku a dopočítávání celku na základě znalosti některého dílu. Úlohy jsou zajímavé, tematicky propojené a doplněné ilustračními obrázky, což zvyšuje atraktivitu materiálu pro uživatele. V některých úlohách (např. v úloze 1) je zapotřebí využít nejen znalostí o zlomcích, ale také logického úsudku pro správné vyřešení úlohy.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh včetně možného postupu řešení, hodnotu materiálu bohužel lehce snižuje jeho forma (jedná se o ne příliš kvalitně naskenovaný dokumentu).