Válec v technice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.13 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku povrch a objem válce. Obsahuje 3 aplikační slovní úlohy, propojené společným tématem, kterým jsou válce motoru. Jde o velmi originální využití tématu, které zejména chlapce a fanoušky motorismu může nadchnout a propojí charakteristiky motoru motocyklu či automobilu (objem motoru) s abstraktním matematickým tématem.

Úlohy jsou zajímavé po obsahové stránce, početně jsou náročnější (počítání s mocninami a desetinnými čísly), pro výpočty je vhodné využít kalkulačku. Úlohy by se daly vhodně propojit s reáliemi z motorismu (jaký je běžný objem dnešních motorů, co znamená čtyřválec a jaké jsou alternativy této charakteristiky, proč se motor zanáší sazemi). Úlohy jsou doplněny ilustračními obrázky, bohužel u úlohy č. 3 je vyobrazena svíčka motoru (nikoli válec).

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, včetně možného postupu řešení.