Válec v praxi I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.28 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku povrch válce. Má podobu jednoduchého pracovního listu, který obsahuje dvě aplikační slovní úlohy, ve kterých žáci počítají obsah pláště válce (modelu komínu vláčku) a povrch celého válce (spotřebu balicího papíru na zabalení modelu). Úlohy jsou jednoduché co do obsahu, ale náročnější z hlediska výpočtu (početní operace s desetinnými čísly včetně potřebného vhodného zaokrouhlení). Materiál je doplněn ilustračními obrázky, obrázek u druhé úlohy je zavádějící (někteří žáci si podle obrázku mohou myslet, že mají počítat povrch hranolu, nikoliv válce). Úlohy jsou nicméně zajímavé a přitažlivé svým originálním tématem.

Součástí materiálu jsou správná řešení obou úloh včetně postupu.