Válec v praxi II

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.43 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku objem a povrch válce. Obsahuje zadání dvou aplikačních slovních úloh, ve kterých žáci počítají obsah podstavy válce na základě znalosti obejmu a výšky, dále počítají povrch válce dle zadaných podmínek a zjišťují, jaká část celkového povrchu válce je obarvena. Ve druhé úloze pak počítají opět povrch, tentokrát pouze pláště válce. Úlohy jsou náročnější početně, žáci také musí mít jasno, kdy počítají povrch válce včetně obou podstav, kdy započítají pouze jednu podstavu a kdy využijí pouze obsah pláště. Úlohy jsou doplněny ilustračními obrázky, v úloze 2 může být obrázek pro některé žáky matoucí, neboť na něm není vyobrazen komín tvaru válce, ale hranolu.

Součástí materiálu jsou správná řešení obou úloh, včetně postupu řešení.