Válec, kužel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:496.13 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva, k procvičování i jako materiál k samostudiu tématu válec a kužel.

Úvodem jsou zařazeny vztahy pro výpočet objemu a povrchu válce a kuželu.

Další snímky prezentace jsou věnovány čtyřem příkladům. Dva příklady jsou věnovány objemu a povrchu válců, třetí příklad je věnován objemu a povrchu rotačního kuželu s využitím goniometrických funkcí. Čtvrtý příklad je věnován obsahu pláště komolého rotačnímu kuželu a výpočtu úhlu mezikruží vzniklého rozbalením pláště.

Úlohy mají rostoucí obtížnost řešení a nutnou podmínkou je zvládnutí učiva Pythagorovy věty a goniometrických funkcí. Příklady jsou doplněny autorským řešením, které je poměrně podrobné a doplněné velmi přehlednými obrázky.

Materiál neobsahuje typy odborného matematického charakteru. Za nedostatek typografického charakteru lze považovat v řešeních záměnu symbolu tečky jako násobení se symbolem tečky na konci věty.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku válec a kužel na SŠ „tak jak je“.