Užití Pythagorovy věty

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:183.19 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určen k procvičení látky Pythagorova věta. Obsahuje pět jednoduchých zadání, které využívají Pythagorovu větu k výpočtům délek stran v pravoúhlém trojúhelníku. Přestože materiál nese název Užití Pythagorovy věty, není ze zadání příkladů (s výjimkou úlohy č. 2) pro žáky jasné, k čemu lze výpočty využít prakticky, chybí propojení příkladů s realitou, což velmi limituje atraktivitu materiálu pro žáky. Lze využít k rutinnímu krátkému procvičení.  

Součástí materiálu není správné řešení.