Užití nekonečné řady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:524.8 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma Užití nekonečné řady.

Po úvodní úloze a dvou cvičeních na součin členů geometrické řady následují úlohy na určení oboru konvergence, součtu nekonečné řady a řešení rovnic s logaritmy. Úlohy i cvičení jsou vždy včetně autorského řešení.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.