Užití matematické indukce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:699.9 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky, kdy se žáci s využitím dokazování pomocí matematické indukce v oblastech kombinatoriky a geometrie.

Materiál navazuje na prezentaci „Princip matematické indukce“. Na čtyřech úlohách se studenti mají procvičit ve využívání matematické indukce při dokazování: vztahu pro součet, dělitelnosti výrazu zvoleným číslem, počtu částí roviny při dělení přímkou a platnosti vztahu pro součet velikostí vnitřních úhlů n-úhelníku.

Vzhledem k číselnému označení předcházejícího materiálu by asi bylo rozumné tento materiál označit číslem 5.4.6.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.