Užití geometrických posloupností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:508.93 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma využití znalostí vlastností geometrických posloupností.

Na třech ukázkových úlohách, dvou cvičeních a šesti dalších úlohách na procvičení si studenti mohou procvičit využití znalostí o vlastnostech geometrických posloupností při úlohách vycházejících z možných životních situací. Ukázkové příklady i úlohy na procvičení jsou doplněny o autorské řešení.

Závažnější nedostatky nebyly nalezeny. V první úloze při jednom kroku byla opomenuto č. 4, ale dále úloha byla řešena v pořádku a asi by bylo rozumné ujednotit počet platných cifer při zaokrouhlování.

Domnívám se, že po odstranění chyb (či upozornění na ně), je materiál možné využit při výuce.