Užití aritmetických posloupností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:520.7 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma využití znalostí vlastností aritmetických posloupností.

Na čtyřech úlohách a čtyřech cvičeních si studenti mohou procvičit určování využití znalostí o vlastnostech aritmetických posloupností při úlohách vycházejících z běžných životních situací. Ukázkové příklady i úlohy na procvičení jsou doplněny o autorské řešení.

Závažnější nedostatky nebyly nalezeny. Asi by bylo vhodnější pro body v grafu používat zavedené průsečíky a ne kosočtverečky. Některé kroky řešení by možná bylo, pro slabší žáky, vhodné popsat podrobněji.

Vzhledem k číselnému označení předchozího materiálu by asi bylo rozumné tuto prezentaci označit jako 5.4.9.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.