Úpravy goniometrických výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:231.17 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva, k procvičování i jako materiál k samostudiu tématu ohledně úprav goniometrických funkcí.

Úvodem jsou zařazeny dva snímky s vybranými vztah mezi goniometrickými funkcemi.

Další snímky prezentace jsou věnovány šesti příkladům. První dva příklady a poslední dva příklady se týkají úprav a určení podmínek výrazů s goniometrickými funkcemi. Třetí příklad je věnován určení hodnoty funkce sinus dvojnásobku úhlu, funkce sinus trojnásobku úhlu a funkce kosinus úhlu polovičního. Čtvrtý příklad se zaměřuje na určení velikosti hodnoty sinus 75° a také hodnoty výrazu s goniometrickými funkcemi se zadanými hodnotami úhlů.

Příklady jsou doplněny autorským řešením, které je poměrně podrobné.

Materiál neobsahuje typy odborného matematického charakteru a ani charakteru typografického.

Tento materiál ve formátu PPTX se shoduje s materiálem ve formátu PDF, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/uploads/attachment/attachment/attachment_file/147521/%C3%9Apravy_goniometrick%C3%Bdch_v%C3%Bdraz%C5%AF.pdf.

Oba materiály je možné použít pro výuku tematického celku Úpravy goniometrických výrazů na SŠ „tak jak je“.