Úprava výrazů na součin 2

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:170.61 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky výrazy s proměnnou. Má podobu pracovního listu s různými výrazy s více proměnnými, žák vyhledává dvojice výrazů, které jsou ekvivalentní, jeden člen dvojice je vždy označen číslem, druhý písmenem. Vyřeší-li úkol správně, získá uspořádáním získaných písmen tajenku. Výrazy při hledání ekvivalentního výrazu do dvojice musí upravovat - umocňovat, násobit, sčítat či odčítat. 

Součástí materiálu je správné řešení tajenky.

Před zadáním žákům je potřeba opravit drobnou chybu - výraz v levém horním rohu pracovním listu je nesprávně označen číslem 1, jde o výraz s číslem 2. Stejně tak je číslování výrazů 1 a 2 nesprávně označeno v řešení.