Úprava výrazů na součin 1

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.55 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení celku úprava výrazů. Obsahuje celkem 5 úloh zaměřených na znalost vzorců pro umocnění dvojčlenu, rozklad na součin užitím vzorců nebo vytýkáním a úprava výrazů násobením, sčítáním i užitím vzorců. Úlohy mají různou obtížnost od triviálních až po složitější úlohy, ve kterých se objevují zlomky nebo desetinná čísla.

Součástí materiálu je autorské řešení, zadání i řešení obsahuje několik chyb. V úloze č. 1 levý sloupec sedmý výraz je ve výsledcích chybně uveden prostřední člen výrazu 2xy, správně má být 0,4xy. V úloze 1 pravý sloupec sedmý výraz chybí v zadání druhá mocnina celé závorky. V úloze 2 pravý sloupec druhý výraz je chybně uveden výsledek (6+0,01y)^2, správně má být  (6+0,1y)^2. V úloze 3 je v zadání posledního výrazu uvedeno číslo 91, správně má být 81 (9^2). V úloze 4 je ve výsledku posledního výrazu uvedeno (3+y), správně má být (3-y).

Po formální stránce je materiál zpracován nesystematicky až ledabyle, v zadání úloh se střídají různé fonty písma, nejsou dodržovány typografické zásady sazby matematických výrazů.