Úměrnosti - grafy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:201.52 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál slouží k procvičení a upevnění látky úměrnosti jako funkce. Zaměřuje se zejména na rozlišení typu úměrnosti, formulaci předpisu funkce, výpočet hodnot funkce a sestrojení grafu. Úlohy jsou gradované, úlohy v druhé části vyžadují aktivní zapojení žáků při hledání možné situace odpovídající danému předpisu.

Součástí materiálu je kontrolní autorské řešení včetně sestrojených grafů.