Úlohy o směsích aneb návštěva čajovny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:256.14 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky úlohy o směsích. Materiál má podobu příběhu ze života jedné rodiny, součástí příběhu je zadání dvou problémových úloh zaměřených na řešení úloh o směsích pomocí lineárních rovnic nebo jejich soustav. Téma příběhu je pro žáky poutavé a zvyšuje motivaci žáků k řešení předložených úloh. Materiál rozvíjí matematickou čtenářskou gramotnost žáků, k sestavení rovnice či rovnic pro řešení úloh je zapotřebí dobře se orientovat v textu, umět z něj získat informace důležité pro řešení a správně je matematicky zapsat.

Materiál je součástí sady podobně tématicky laděných materiálů, určených k procvičování čtenářské gramotnosti a obsahově zaměřených na tématické celky související s řešením rovnic a jejich soustav.

Součástí materiálu je správné řešení úloh včetně zápisu a postupu řešení úloh.