Úlohy o pohybu aneb pohádky trochu jinak

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:261.9 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky úlohy o pohybu. Materiál má podobu příběhu o chlapci Honzovi, jehož součástí jsou zadání slovních úloh zaměřených na řešení úloh o pohybu pomocí lineárních rovnic nebo jejich soustav. Zvolená forma materiálu vede žáky k procvičování schopnosti hledat v textu důležité informace, správně je interpretovat, matematicky zapsat a využít k řešení problému. Materiál procvičuje matematickou čtenářskou gramotnost žáků. Materiál je součástí sady podobně zaměřených materiálů určených pro žáky osmého a devátého ročníku.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh včetně sestavení rovnic (soustav) a postupu jejich řešení.