Úlohy o pohybu aneb o dopravní nehodě

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:240.78 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky úlohy o pohybu. Materiál má podobu příběhu, jehož součástí jsou informace, potřebné k vyřešení otázek pod textem. Tématicky je materiál zaměřen na řešení jednoduchých úloh o pohybu (výpočet dráhy, času nebo rychlosti), nicméně obsahově je největším úkolem materiálu posilování matematicko čtenářské gramotnosti žáka. Materiál pracuje se schopností správné orientace v textu, vyhledáváním relevantních informací, a jejich správným použitím.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh (otázek k textu). Materiál je součástí sady materiálů na podobné téma od stejné autorky určených pro žáky devátého ročníku.