Úhly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:358.4 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list určený k procvičení látky úhel. Obsahuje základní typy úloh - klasifikace úhlů dle velikosti, konstrukce úhlu pomocí úhloměru, grafický součet a rozdíl úhlů. Příklady jsou rutinní, obsah ani forma zadání nepodněcují žáka k práci. Při zadávání žákům nahradit formulaci v příkladu 5 (víc než přímý úhel) vhodnější formulací nekonvexní úhel.