Úhel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:181.24 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určen k procvičení učiva úhel. Obsahuje 4 úlohy, které jsou zaměřené na převod stupňů na minuty a obráceně, rýsování jednoduchých úhlů s pomocí úhloměru, pojmenování některých úhlů. Materiál je složen z úloh zcela triviálních (narýsuj úhel o velikosti 90°, přímý úhel) ze základního učiva, k nim je přidána jedna úloha na dvojice úhlů, ale opět jsou vybrány jen některé dvojice úhlů. Materiál neprocvičuje látku systematicky, úlohy jsou zkombinovány nevhodně. Forma zpracování (zejména úlohy na převádění velikosti úhlu) není vhodná k publikaci.

Nedoporučujeme k využití v hodinách bez předchozí úpravy.