Úhel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:537.02 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pěkně zpracovaný materiál s průvodcem (moudrá sova), který žákům udílí drobné rady a podněcuje je k práci. Materiál je určen k procvičení tématu úhel, v příkladech jsou vyzdvihnuty některé typy úloh (zejména převádění velikostí úhlů a početní operace s nimi), jiné typové úlohy chybí (např. nácvik měření úhlů). Do materiálu je zařazena i tématika dvojic úhlů, která by si zasloužila samostatný materiál.

Součástí materiálu je správné řešení (chybí vzorové grafické řešení některých příkladů) s metodickým návodem jak lze příklad řešit.