Tvorba splátkového kalendáře

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:65.41 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu má sloužit jako názorná ukázka tvorby splátkového kalendáře. V textovém dokumentu, kde nelze editovat vstupy a sledovat změnu výstupů nemá tento typ materiálu smysl. Didaktickou hodnotu by tento materiál měl při využití nástrojů tabulkového procesoru, kde by žáci mohli sledovat závislost jednotlivých parametrů půjčky.