Tvorba splátkového kalendáře

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:65.41 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je metodickou podporou pro aplikovanou výuku finanční matematiky prostřednictvím tabulkového procesoru typu Excel. Autor předkládá návod, jak společně s žáky vytvořit tabulku pro výpočet splátkového kalendáře. Navazuje tak na teoretickou výuku klíčových pojmů jistina, úrok, úmor, splátka, jejichž znalost se předpokládá. 

Při realizaci tohoto návodu bychom z metodického hlediska doporučili změnit vzorec pro výpočet úmoru (v autorově podání je úmor počítán jako rozdíl mezi zůstatky za měsíční období, metodicky vhodnější by bylo počítat jej jako rozdíl splátky a úroku za dané období a přičítat takto vypočtený úmor k zůstatku v daném období). 

Materiál velmi vhodně spojuje matematické znalosti s praktickými dovednostmi práce s tabulkami.