Trojúhelník (písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:543.39 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je koncipován jako písemná práce k ověření znalostí žáků z tématu konstrukční úlohy v trojúhelníku. Materiál obsahuje dvě varianty (skupiny), v každé skupině jsou zařazeny čtyři různá zadání konstrukce trojúhelníka na základě věty sss (obecný, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník). V každé konstrukční úloze je navíc po žácích požadována další dovednost - konstrukce střední příčky, těžnice či výšky a dále konstrukce opsané či vepsané kružnice trojúhelníku. 

Materiál obsahuje autorské řešení úloh včetně symbolického zápisu popisu konstrukce (ten není po žácích v písemné práci vyžadován).