Trojúhelník (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:362.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pracovního (Daltonského) listu je určen k procvičení konstrukce trojúhelníka podle věty sss a také k zopakování konstrukcí kružnice opsané, vepsané, těžnic, výšek a středních příček v trojúhelníku. Součástí materiálu je také autorské kontrolní řešení, a to včetně symbolických zápisů postupů při jednotlivých konstrukcích.

Materiál lze využít také pro samostatné opakování nebo jako test znalostí.