Trojúhelník (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:362.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě (Daltonského) pracovního listu je určen k procvičení látky konstrukce trojúhelníka. Materiál obsahuje čtyři konstrukční úlohy, ve kterých si žáci procvičí konstrukci trojúhelníka podle vět sss, sus i usu a také konstrukci těžnic, výšek a kružnice opsané a vepsané trojúhelníku. Součástí materiálu je kontrolní autorské řešení včetně symbolických zápisů postupů konstrukcí, materiál lze tedy využít i pro samostatnou domácí práci žáků nebo jako oporu v suplované hodině. 

Materiál obsahuje drobnější typografické a formální chyby, které nebrání srozumitelnosti pro žáky.