Trojčlenky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.07 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál byl vytvořen jako metodická a didaktická opora při probírání tematického celku úměrnosti, trojčlenka. Jednotlivé části materiálu byly zřejmě původně slajdy prezentace, z ní byly vykopírovány a složeny do jednoho materiálu. Z toho důvodu jsou jednotlivé (zarámované) části materiálu špatně čitelné, písmo je malé. Po obsahové stránce jde o jednoduchý až slabý materiál, bez přidané hodnoty. 

Nedoporučujeme k použití.