Trojčlenka I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.94 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku trojčlenka (přímá i nepřímá úměrnost). Má podobu pracovního listu, obsahujícího 5 aplikačních slovních úloh, propojených tématem zavařování. V úlohách vždy žáci musí rozhodnout, zda jde o úměrnost přímou či nepřímou a poté trojčlenkou dopočítat chybějící údaj. Zejména u úloh 1 a 2 by bylo potřeba žákům zdůraznit předpoklad, že všechny keře rybízu mají stejný výnos ovoce a také, že jsou všichni sběrači rybízu stejně výkonní. Bez tohoto předpokladu není možné úlohy tohoto typu řešit.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, včetně naznačení postupu výpočtu. Materiál je tedy možné využít i pro samostatné opakování a procvičování učiva s možností samostatné kontroly.