Trojboký hranol

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.91 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku hranoly. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 3 aplikační slovní úlohy propojené společnou tématikou - krabička na zubní pastu, u níž žáci počítají objem a povrch. Úlohy jsou originálně vztaženy k netradičnímu tématu, početně jsou spíše jednodušší, což zvyšuje atraktivitu materiálu.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh včetně možného postupu řešení.