Třetí vnitřní úhel trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:404.99 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určen k vysvětlení a procvičení látky součet vnitřních úhlů v trojúhelníku. Metodicky vhodně je nejprve demonstrován grafický součet vnitřních úhlů v trojúhelníku a jeho porovnání s přímým úhlem, navazují pak gradované početní úlohy vycházející z odvozeného vztahu. Materiál byl původně zřejmě určen pro práci s interaktivní tabulí, kdy žák zadané příklady samostatně řeší na tabuli, převedením do formátu prezentace je nutné po zobrazení zadání úlohy prezentaci zastavit, aby žáci měli možnost úlohu vypracovat samostatně. Součástí každého zadání je správné řešení úlohy (na stejném slajdu), v závěru materiálu jsou tři úlohy pro samostatnou práci žáků, jejich řešení je uvedeno na slajdu následujícím.