Tělesa

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:142.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál sestává ze souboru pěti cvičení se zaměřením na výpočet objemu a povrchu těles, konkrétně koule, válce, jehlanu a komoléhoo kužele. Součástí dokumentu je i správné řešení, které neobsahuje situační náčrtky, ač jsou po studentech požadovány.

V příkladu 4a) je vypočten poloměr koule na 4,92 cm, správný výsledek je ale 6,3 cm po zaokrouhlení. Objem je správně.