Tělesa - koule

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:138.24 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

V materiálu jsou 4 úlohy na téma poloměr, povrch a objem koule. První tři úlohy jsou jen početní, čtvrtá úloha je zaměřena na výpočet reálné situace. Velmi podobné úlohy se běžně počítají na ZŠ.

Úvodem je uvedeno zadání úloh, ve druhé části jsou uvedeny výsledky a ve třetí části je řešení  úloh.

Výsledky v mezích přesnosti jsou správné. Nejsou však dodržena typografická pravidla (1kg × 1 kg) a správnost uvádění jednotek.