Tělesa - jehlan, kužel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:141.82 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z celku tělesa, konkrétně jehlan a kužel. Materiál obsahuje dvě různá zadání (dvě skupiny),  každé zadání sestává ze dvou úloh s podúlohami. Úlohy jsou zaměřené na výpočet obsahu podstavy, strany kužele a jeho objemu, druhá z úloh pak na výpočet obsahu podstavy, odchylky boční stěny od podstavy a výšky boční stěny čtyřbokého jehlanu.

Součástí materiálu je i řešení všech úloh. Řešení pracuje s hodnotou konstanty pí zaokrouhlenou na 3,14. Zaokrouhlování výpočtů je nekonzistentní a často se liší v různých částech materiálu.