Tečna paraboly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:781.59 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o tečně paraboly.

Úvodem jsou připraveny navozující otázky, které žáky vedou k vlastnímu určení definice tečny paraboly.

Hlavni část materiálu spočívá v popisu analytického vyjádření tečny paraboly souměrných podle osy x i podle osy y.

V závěru „Příklady“ autorka uvedla 5 úloh bez autorského řešení i bez výsledků, což považuji za nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.