Tečna kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:666.76 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku, tj. využití prezentace při zavádění učiva o tečně kružnice.

Úvodem jsou zopakovány vlastnosti tečny kružnice.

Hlavni část materiálu spočívá v odvození, dokonce dvěma způsoby, rovnice tečny ke kružnici.

V závěru „Řešení příkladůjsou uvedenydvě úlohy bez autorského řešení, který lze vnímat jako drobný nedostatek této prezentace. Jako další nedostatek si dovolím zmínit porušení některých typografických pravidel (např. záměna tečky za větou a tečky jako symbol skalárního násobení).

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.