Tečna hyperboly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:777.26 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o tečně hyperboly.

Učivo je navozeno opakujícími otázkami navazujícími na vzájemnou polohu hyperboly a přímky.

Hlavni část materiálu spočívá v definici tečny hyperboly a vypsání rovnic tečen hyperboly.

V závěru „Příklady“ autorka uvedla 5 úloh bez autorského řešení i bez výsledků, což považuji za nedostatek, podobně jako občasné porušování některých typografických pravidel.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.